Sidan uppdaterad
2024-02-28

Webbdesign
Kerstin Ekelund

Om Cookies>

 

 

Framtidsplaner

E–Center är redan Hälsinglands största externa köpcentrum. Nu utvecklar vi, i samarbete med Söderhamns kommun, en generalplan för att fördubbla säljytan från 25 000 till 50 000 kvm.

Planen innehåller dels en förtätning och uppfräschning av existerande handelsområde, dels en expansion på området norr om riksväg 50 med befintlig rondell som centralpunkt.

 

 

 

 

 

Till vänster visas en idéskiss framtagen i januari 2009 av E-Centers utvecklingsgrupp bestående av kommun och fastighetsägare.

Som ett resultat av arbetet har en ny rondell tillkommit för att underlätta trafikflödet inom området. Man har även anlagt en ny gångväg och cykelbana, samt en ny transportväg för leveranser till Handelshus 3.

Idéskiss E-Center

Flygfoto E-Center med butiksplacering

 

Så här såg E–Center ut i november 2008. Flygfotot är taget mot sydväst. Här visas även de olika butikernas placering, se större bild>

Efter bildens tillkomst har ett hälsocenter (hälsocentral och apotek) byggts i Handelshus 1 under 2011. En utbyggnad av Handelshus 3 (öster ut) gjordes under 2012 för att ge Barnens Hus större butiksyta. Under 2013 pågick en ytterligare ut- och ombyggnad av Handelshus 1 för att ge Team Sportia, Skokanonen och Thai Kök & Café större lokaler med egna kundentréer. Här skapades även ett utsökt läge för en ny hyresgäst.

Nästa planerade utökning är att bebygga en nyinträttad byggrätt med läge vid parkeringsplatsens östra sida, nära Coop Forum och ICA Kvantum och med skyltläge mot europavägen.

Det gröna området till höger i bild är en expansionsyta för E–Center Norr.